Aquaperfect ®

 

Aquaperfect ® - podtlakové odvodnění střech s použitím SML bezhrdlového litinového potrubí

 

Systém podtlakového odvodnění střech bývá nákladově úspornější variantou klasických dešťových svodů. Potrubí podtlakové dešťové kanalizace je při určité intenzitě deště zcela zaplněno vodou. Odtékající voda vyvine v potrubí podtlak, který způsobuje, že je dešťová voda odváděna ze střechy vysokou rychlostí i při použití relativně malých průměrů potrubí.

Pro úplné zaplnění dešťového potrubí vodou je potřeba dodržet dvě základní podmínky.

Za prvé musí být střešní vtoky osazeny prvkem, který zamezí vnikání vzduchu do potrubí. Druhou podmínkou je správně provedený výpočet hydraulických parametrů v potrubí a dimenzování potrubí v závislosti na množství srážek obvyklých v místě instalace. Tento výpočet zajišťuje rovnoměrné rozdělení tlakových ztrát vznikajících v potrubí na jednotlivé střešní vtoky a bere v úvahu některé další parametry, jako např. povrch střechy a její konstrukční skladbu, rychlost proudění, limitní hodnoty podtlaku a přetlaku v potrubí apod.

Podtlakové potrubí kompletně zahlcené vodou bývá nižšího průměru než potrubí gravitační a v ležaté části může být bez spádu vedeno pod střechou až k plášti budovy, nepotřebuje tedy svislé svody v zastřešeném prostoru. Jedná se o technické řešení šetřící prostor a rovněž materiálové a instalační náklady na instalaci četných gravitačních svodů. Použití SML litinového potrubí znamená navíc další materiálové a instalační úspory, neboť je zapotřebí výrazně méně kotevních prvků než u potrubí z plastů a zcela odpadají dilatační prvky pro vyrovnání teplotní expanze materiálu. SML potrubí je rovněž velmi odolné podtlaku a přetlaku, což je u podtlakových systémů zásadní.

Na systému Aquaperfect® spolupracují dva němečtí výrobci – Düker (SML bezhrdlové litinové potrubí) a Aco Passavant (střešní vtoky).

Tyto firmy dodávají materiál a též zajišťují kompletní hydraulický výpočet systému, konzultace při montáži a zaručují funkčnost systému. Detailnější infromace Vám rádi poskytne zástupce pro ČR a SR – firma Brokomat SML, s.r.o.

 

Copyright © Brokomatsml

webdesign JanAltonDesign, 2014