LIPOLYT 2000®

 

Proces čištění vody s obsahem organických sloučenin za pomoci mikroorganismů je již dlouhou dobu využíván v čističkách odpadních vod nebo v septicích.

K usazování organických sloučenin však dochází již přímo na stěnách v kanalizačního potrubí uvnitř budov, což může následně vést až ke vzniku škod, a to i na části komunální kanalizace.

Nánosy usazenin mohou být příčinou opakovaných ucpávání, zhoršení průtoku i odvětrání potrubí a s tím souvisejícího obtěžující zápachu nebo špatné funkce odpadního potrubí.

Takový stav si vyžaduje opakované nákladné čištění a nebo dokonce opravy kanalizačního potrubí, oboje velmi nepříjemné činnosti pro provozovatele objektu.

Existuje však alternativní způsob čištění – osídlit přímo kanalizační potrubí vhodnými mikroorganismy a docílit tak procesu, při kterém stejně jako v čističkách dochází k odbourávání organických látek.

Popis funkce

 

 

Lipolyt 2000® je dvousložkový přípravek:

 

1. složka je směsí mastných kyselin, jejich esterů a solí. Tato složka je olejovité konzistence, vzlíná po vnitřním povrchu potrubí a dobře proniká i do drobných pórů inkrustací. Viskózní roztok prolne do usazenin a vytvoří tak vhodný základ pro zachycení a druhé složky.

2. složka obsahuje mikroorganismy a enzymy. Enzymy rozkládají tuky, uhlohydráty a bílkoviny organických usazenin v potrubí a kompaktní usazeniny tak drolí na malé kousky. Tyto kousky tvoří zdroj potravy pro mikrorganismy ve složce obsažené, které začnou usazeniny konzumovat. Jedná se o aerobní proces, jehož produktem je pouze oxid uhličitý a voda. Mikroorganismy se dále velmi rychle množí a postupně vytlačují na usazeninách usídlené škodlivé mikroorganismy.

 

 

Výhody použití Lipolytu 2000®

 

Přípravek je možno použít pro všechny trubní materiály. Likviduje staré usazeniny a zamezuje vzniku nových. Zabraňuje ucpávání potrubí. Zlepšuje odvětrávání potrubí a tím zamezuje eventuelním problémům se zápachem. Výrazně omezuje nebezpečí vzniku agresivních kyselin síry tvořených reakcemi složek organických usazenin. Odlehčuje odlučovačům tuků a přispívá k prodloužení intervalů jejich čištění. Odpadá potřeba mechanického čištění, které je nepříjemné a při opakování může poškodit vlastní potrubí. Na co si dát pozor Při použití Lipolytu 2000® je třeba upustit od použití čistících prostředků s obsahem chlóru, který zabíjí živé mikroorganismy obsažené ve složce Lipolytu 2000®. Pro čištění WC doporučujeme používat čističe na biologickém základě, neboť tyto nemají negativní vliv na funkční mikroorganismy přípravku. S určitým intervalem je možno doplňovat kulturu mikroorganismů další dávkou přípravku. Lipolyt 2000® je zcela neškodný pro člověka, zvířata a rostliny. Nezávadnost přípravku byla vyzkoušena a potvrzena podle směrnice OECD-301D (detaily na vyžádání k dispozici).

 

Rozsah použití

 

Lipolyt 2000® je vhodný pro použití ve všech potrubích s obsahem organických látek, např. kuchyně nebo toalety. Doporučujeme jeho nasazení v nemocnicích, pečovatelských domech, hotelích, gastronomických provozech a veřejných budovách a rovněž ve všech silně zatížených tlakových odpadních potrubích. Lipolyt 2000® může být použit jako prevence v nově do provozu uváděných potrubích nebo jako čistící prostředek na organické usazeniny ve starších instalacích. Návod k použití Jedna sada přípravku Lipolyt 2000® obsahuje 1000 ml složky č. 1 a 1000 g složky č. 2. Složku č. 1 promíchejte s 12 l teplé vody a vlijte všemi vtoky nebo zařizovacími předměty, případně přes otvor čističe na potrubí. Uvedené množství ošetří cca 25 m dlouhou část potrubí od místa aplikace. Po chvíli dolijte ještě 2,5 l teplé vody. Pro použití v potrubích delších 25 m je potřeba vlít prostředek níže na trase potrubí, aby roztok dotekl kam si přejete. Rozmíchejte složku č. 2 v dalších 12 l teplé vody a nechte jednu hodinu aktivovat mikroorganismy. Během tohoto času rovněž působí složka č. 1 uvnitř potrubí. Roztok vlijte do potrubí stejným místem jako předtím složku č. 1. Následně dolejte 3 l vlažné vody. Při použití na stoupačkách vyšších než 25 m doporučujeme aplikovat jednu sadu z nejvyššího poschodí a následně nechat působit 1 až 2 dny. Dávkování Při použití v potrubí velkokuchyní je přípravek třeba aplikovat rozdílným způsobem, a to v závislosti na intenzitě provozu měřené nejlépe počtem připravených jídel, se zohledněním celkové délky potrubí od všech vtoků přes svodné potrubí až do odlučovače tuků. Použijte množství jedné sady přípravku na každých 400 jídel připravených za den. Pro potrubí delší než 25 m je potřeba další sady přípravku. (Např. při přípravě 1.200 jídel za den a potrubí o délce 40 m je tedy třeba 6 sad.) Není vyloučeno, že přípravek zasáhne rovněž potrubí až za odlučovačem

 

Copyright © Brokomatsml

webdesign JanAltonDesign, 2014