Technické informace

 

Firma Düker má zavazující tradici výroby již od roku 1469! Právě vysoká kvalita je jednou ze základních priorit firmy, na které slévárna staví úspěšně i dnes svou pověst. Zákazníci o vysoké kvalitě a spolehlivosti výrobků Düker vědí a bývají jimi často zmiňovány jako jedny z předností ve vztahu ke konkurenčním nebo alternativním výrobkům.Všechny svazky trubek jsou před expedicí opatřeny visačkou o proběhlé výstupní kontrole. Z údajů lze zjistit výrobní dávku, ze které výrobky pocházejí. Firma Düker je držitelem certifikátu

DIN EN ISO 9001:2008.

 

Všechny prvky sortimentu SML Düker a dalších variant jsou označeny značkou "CE". Vztahuje se na ně certifikát shody s harmonizovanou evropskou normou EN 877:2010-01, postup posouzení podle přílohy ZA EN 877:2010-01:

 

Nad rámec zkoušek, které jsou pro výrobky předepsány v rámci procesu získání značky shody "CE" , jsou prvky SML litiny Düker předmětem pravidelných nezávislých zkoušek a kontroly kvality v rámci sdružení kvality GEG. Výrobky jsou proto též označeny známkou kvality RAL.

 

Normy, certifikáty, výsledky zkoušek

 

 

 

Copyright © Brokomatsml

webdesign JanAltonDesign, 2014