Suroviny

 

Výroba SML litiny se řídí normou EN 877 (odpovídá ČSN EN 877:2001 Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody

z budov – Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti).

K výrobě litinových trubek a tvarovek je použito šedé litiny minimální kvality

EN-GJL-150 podle DIN EN 1561 (odpovídá dřívější GG 15).

Jedná se o materiál s typickým obsahem lamelového grafitu, který je rovnoměrně rozptýlen v hmotě a dává litině typickou krystalickou strukturu, zaručující vysokou pevnost, mechanickou a teplotní odolnost a vynikající antikorozní vlastnosti.

Uhlík, který je v litině obsažen ve zmíněné typické lamelové formě rovněž zaručuje výborné zvukově izolační vlastnosti litiny. Výrobní postupy zaručují stálou materiálovou kvalitu sortimentu, neboť dávky litiny jsou v průběhu tavby opakovaně kontrolovány

Trubky

 

Trubky tvoří základní prvek SML systému. Jsou dodávány v třímetrových délkách. Odlévání trubek probíhá v odstředivých formách – tekutá litina je dávkována do rotujících forem, kde tuhne. Odlitek je tenkostěnný, velmi přesný, symetrický a má velmi malé výrobní tolerance Vnitřní povrch je dokonale hladký .

V přímé návaznosti na odlévání probíhá chladnutí trubek, nátěry jejich vnitřního i vnějšího povrchu a jejich balení do svazků. V rámci popsaného procesu jsou minimalizovány a plně automatizovány přesuny odlitků. Až do fáze barvení nejsou výrobky mezi jednotlivými fázemi výroby skladovány, čímž je zamezeno vzniku i minimální koroze na surovém povrchu odlitků.

 

Tvarovky a spojky

 

Tvarovky jsou vyráběny velkosériově na automatických linkách, což je předpoklad dosažení dobré ceny. Zmíněná velkoobjemová technologie se promítá do homogenity produkce pochopitelně rovněž z hlediska kvality.

SML systém je doplněn řadou spojek. Spojky jsou v zásadě tvořeny pryžovou těsnící manžetou a kovovou upevňovací konstrukcí se šrouby nebo plastovou násuvnou skořepinou například spojky CV, CV drápová, Konfix, Dukorapid a SVE

 

 

Další produkty

 

Podtlakový systém Aquaperfect ®

 

Aquaperfect ® - podtlakové odvodnění střech s použitím SML bezhrdlového litinového potrubí Systém podtlakového odvodnění střech bývá nákladově úspornější variantou klasických dešťových svodů.

více informací

 

LIPOLYT 2000®

 

"Čistička" přímo v potrubí

více informací

 

 

 

Copyright © Brokomatsml

webdesign JanAltonDesign, 2014

Výrobky

 

Firma Brokomat SML, s.r.o. je zástupcem německého výrobce systému SML litiny - společnosti Eisenwerke F.W. Düker - pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Hlavní obchodní komoditou firmy je SML litina - systém kanalizačního bezhrdlového potrubí určeného pro dešťovou, splaškovou a technologickou kanalizaci budov, odvodnění dopravních staveb a podtlakové odvodnění střech. Dalšími prvky sortimentu jsou položky, které mají úzkou vazbu zejména na použití SML litiny: kotevní prvky, vpusti, spojky, těsnění přechodky, prvky sortimentu hrdlové litiny a tvárné litiny, armatury.

 

Produkce prvků SML litiny (trubky, tvarovky, spojky) je soustředěna ve výrobním závodě firmy Düker v Karlstadtu. Neboť charakter výroby má zásadní vliv na tradičně vysokou kvalitu našeho zboží, dovolujeme si výrobu v krátkosti představit:

 

Katalog ke stažení: PDF katalog SML, (1,80 MB)